Само малки суми ли отпускат фирмите за кредитиране

Фирмите за бързи кредити като цяло се опитват да се съсредоточат върху отпускането на заеми в по-малки размери. По-големите суми биват избягвани по най-различни причини, макар че някои известни компании в областта на бързото кредитиране все пак си позволяват значително да завишат размера на заемите, които предлагат.

По-малка нужда от гаранции…

Една от важните причини, поради които фирмите за бързо кредитиране се съсредоточват върху малките по размер заеми е това, че за да бъде отпусната малка сума обикновено са нужни възможно най-малко гаранции. Сами разбирате, че за да ви отпуснат кредит до 500 лева не е нужно толкова сериозно обезпечение колкото за 5000 лева например.

По-голям кръг от потребители…

Съвсем естествено, когато предлаганите заеми са в по-малки размери, тогава и броят на хората, които могат да получат одобрение за заем значително се увеличава. Одобрение получават дори хора, които работят на минимална работна заплата, което е голяма крачка в подобряването на кредитирането.

Желаещите да изтеглят заем могат да разчитат на себе си…

Малките размери на бързите кредити позволяват човек да разчита единствено на себе си. Така например, ако искате да изтеглите заем вече не е нужно да се представят някакви големи гаранции или пък да трябва да молите ваши близки да ви помагат. Достатъчно е единствено да имате трудов договор, с който да покажете, че получавате някакъв ежемесечен доход и нищо повече.

Съкращаване на времето…

С предлагането на малки по размери заеми, фирмите се опитват значително да съкратят цялостната процедура по одобрение. Основната цел е да се спести колкото се може повече време и да се поберат в рамките на броени минути.

Когато става дума за Бързите кредити, съвсем естествено, бързината е от огромно значение. А ако трябва всичко да се проверява, да се търсят поръчители или да се правят по-сериозни гаранции, сами разбирате, че това няма как да стане за броени минути. Ето защо това налага фирмите да направят някои ограничения в размера на заемите, което да съкрати обаче и времето за обслужване.

Подобрява се събираемостта…

Несъмнено е факт, че колкото по-малки са заемите, толкова по-малка става и вероятността потребителя на заема да изпита някакви твърде големи затруднения с погасяването. Така например, ако дължите 400 лева за кредит и имате трудност с изплащането им на една вноска, тогава много фирми могат да се съгласят да ви се разсрочат задълженията за по-дълъг период. Дори и това да включи оскъпяване, несъмнено това ще направи погасяването на заема още по-лесно.