Пари на заем от приятел или кредит

Това е основният въпрос, който си задават хората, изпаднали в положение, в което не разполагат със средства, необходими им за покриване на жизнено важни разходи. Също толкова важен е и въпросът,свързан с приятелите ни.

Необходимо е преди да ги попитаме, да си отговорим сами на себе си дали ни имат доверие и въобще ние можем ли да им се доверим.

Живеем в далеч по-различни времена, в сравнение с това, което е било преди няколко десетилетия. Днес хората не са до толкова услужливи, колкото са били тогава.

За сметка на това пък се появяват институциите за микрокредитиране, които са в готовност да ни съдействат, така че най-сложният казус да остане в миналото.

За огромно съжаление в живота рано или късно настъпва момент, в който хората изпитват потребност от средства, необходими за покупка на лекарства или друга важна инвестиция.

Притиснати от обстоятелствата, ние забравяме да си зададем тези важни въпроси, за които споменахме. Впускаме се по течението, без ни най-малко да се замислим за самите последици. Това, в много от случаите, ни изиграва лоша шега, за която се налага да си плащаме сами след това.

Най-често се превръщаме в жертви на измамни лихвари или човекът, който сме имали за приятел, започва да ни притеснява, относно отпуснатия от него заем.

За да не се случва и на вас да се превръщате в жертва на измамници или неблагочестиви хора, то в редовете по-долу ще ви представим положителните и отрицателни последици от двата вида заеми от приятел или от небанково дружество.

Прочетете внимателно всеки един изписан ред и едва тогава сами за себе си направете преценка кой вариант отговаря на търсенето и на възможностите ви.

Предимства на заем от приятел и бърз кредит

  • Когато един човек взима пари на заем от свой близък и доверен човек, то тогава не се страхува, че върху отпуснатите му средства ще се начисляват каквито и да било лихви, което в действителност липсва при бързите заеми;
  • Много от вас навярно изпитват колебливост, премесено с притеснение, заради това, че не са свикнали да се възползват от подобен вид услуги. Когато решите, че е настъпил моментът, в който да изтеглите бърз кредит, то вие бихте могли да извървите през цялата процедура, без да се налага да се явявате лично в офис. Можете да кандидатствате онлайн от удобно за вас място;
  • Ако вземете пари на заем от приятел, то няма да ви се налага да четете каквито и да било договори и да предоставяте лична информация, която би могло да се използва в измамни схеми.

Това, най-общо, са предимствата на двата вида заеми. Тук обаче е необходимо да отворим една никак немаловажна скоба, а именно да ви съобщим, че днес съществуват десетки коректни небанкови дружества, които са в готовност да ви отпуснат необходимата сума средства, без да се опитват да ви потопят още по-дълбоко във финансовото блато.

Мислете внимателно, когато трябва да вземете пари от приятел или небанково дружество.