Неодобрение на кредит

Все по-голяма популярност добива днес тегленето на оналйн бърз кредит. Много от гражданите решават да се възползват от услугата и да се измъкнат от моментното финансово затруднение, в което са изпаднали.

Една от основните цели на микрокредитирането е да подаде ръка на хората, нуждаещи се от помощ. В случай, че вашата кандидатура не бъде одобрена, то първият въпрос, който си задавате, е защо е така.

Няколко са основните причини, поради които хората получават отказ на кандиатстването за кредит. Няма значение колко е голяма сумата, която сте отбелязали, то важно е да отговаряте на изискванията, изброени по-долу. Ето какви са те:

Пълнолетие

Не забравяйте, че за бърз кредит могат да кандидатстват единствено хора, навършили осемнадесет годишна възраст. Без наличието на лична карта, то вие автоматично ще се сблъскате с отказа на този тип институции.

Постоянен адрес в рамките на страната

Ако нямате постоянен адрес, който да се намира на територията на страната ни, то отново тегленето на бърз заем не би било възможно за вас.

Лоша кредитна история

Хората, които имат лоша кредитна история и отдавна са попаднали в списъка на длъжници, то това означава, че нито едно кредитно дружество не би отпуснало исканата сума. Затова и съветът ни към всички вас е да бъдете отговорни, когато дължите пари на някого.

Винаги спазвайте сроковете, предварително уточнени. Така всеки следващ път, в който се нуждаете от средства, ще имате възможността да теглите заем от коректните и надеждни институции в страната ни.

Липса на трудов договор

Понякога отказът може да бъде резултат от липсата на трудов договор. Независимо от това, че днес една по-голяма част от небанковите кредитни дружества не изискват предоставяне на трудов договор, то все още съществуват такива, които имат такова изискване към кредитоискателите.

Затова и е важно предварително да проучите съответната организация, така че да не останете разочаровани, ако не ви бъде отпуснат заем.

Мога ли да кандидатствам отново, ако не бъда одобрен за кредит?

Всеки един гражданин има възможността да кандидатства за кредит толкова пъти, колкото самият той сметне за необходимо.

Никой няма право да поставя ограничения на кандидатурите ви. В случай, че отговаряте на някой от причините за отказ, то съветът ни е да нанесете нужните корекции, преди втората кандидатура.

Така положителният отговор навярно ще ви споходи.

Надяваме се да сме ви били полезни с тази статия и да сме дали отговори на едни от най-често задаваните от вас въпроси. Бъдете разумни, когато решавате да се възползвате от тази иновативна услуга, добила широка популярност през последните няколко години.

Не забравяйте, че всеки усвоен от вас лев следва да бъде погасен в предварително очертаните срокове.