Има ли ефект безработицата върху бързите кредити

Ако трябва да бъдем съвсем честни, безработицата никога не е била сериозен проблем за българите, за разлика от проблемите с ниските доходи. Що се отнася обаче до хората без работа като процент от трудоспособното население, в България ситуацията винаги е била далеч по-стабилна от много други страни в Европа и по света.

Интересно е се анализира дали безработицата оказва положително или отрицателно влияние върху бързите онлайн кредити, защото доходите и заетостта на хората са доста тясно свързани с търсенето на бързо кредити или други форми на финансиране. Това автоматично поставя заемите и заетостта в тясна зависимост, но нека видим каква точно е връзката?

Безработицата и отрицателния ефект върху бързите кредити

Хората се нуждаят от най-много заеми именно когато източникът им на доходи претърпи някакви сътресения. Но както може би всички ние сме чували да казват, кредити получава най-лесно този, за който кредита не е нужен. Тук също има подобна зависимост, макар че това е леко преувеличено.

Погледнато реално, няма нищо изненадващо в това, че хората търсят най-много заеми именно когато имат някакви финансови затруднения. При подобни ситуации обаче, от огромно значение е какви са затрудненията и какво ги е предизвикало. Важно е дали не преживявате недостиг на средства поради неочакван разход или просто защото сте загубили работата си.

Ако случаят е първият, тогава вие сте идеалния кандидат за получаване на кредит. Фирмите най-лесно отпускат заеми на клиенти, които имат сериозна и постоянна работа с редовни доходи. Наличието на постоянен трудов договор е от голямо значение, така че логично безработицата играе огромна роля и оказва силно влияние. Това влияние обаче, далеч не е каквото очакваме.

Ако сте част от статистиката на безработните хора, липсата на работа и на постоянен трудов договор може да се окаже нещо наистина доста неприятно. На практика, повечето компании за бързи заеми изискват да им покажете договор за работа, като без такъв правилата и фирмената им политика не им позволяват да ви кредитират.

Ако се случи да изпаднете в нужда, но да няма как да докажете доходите си тъй като сте безработни, тогава можете да потърсите по-обстойно. Факт е, че на пазара има някои фирми, макар и малко на брой, които биха били доста склонни да ви отпуснат заем, дори и ако нямате работа. Тези фирми са еденици, но все пак това не е невъзможно.

Ако сте попаднали в списъка на безработните, но искате да изтеглите бърз кредит, тогава един от вариантите е да покажете друг източник на доходи, например пенсия или договор за наем или рента от земеделска земя. Ако и това няма как да покажете, тогава има няколко фирми за бързи кредити, за които е приемливо да заведете и гарант. Това не е масова политика и все пак има голямо значение за някои от представителите на бранша.

Безработицата оказва негативен ефект върху бързите заеми

Казано на кратко, безработицата оказва доста негативен ефект върху бързите кредити. Нуждите на хората в такива случаи може и да растат, но е факт, че броя на фирмите, които биха отпуснали бърз заем на безработен човек не са много. Не може да се отрече, че фирмите правят това с голяма доза основание, защото все пак как ще им се издължите ако нямате работа?

Факт е, че безработните хора в пъти по-често не обслужват заемите си. А все пак основната цел на фирмите за бързи кредити е печалба, което ги кара да ви откажат заем ако сметнат, че това може да представлява риск за тях. Нито за фирмата кредитор, нито за вас е добре да изпадате в подобни положения.

Експертите дори стигат още по-далеч и съветват хората, които към момента са безработни, като цяло да се въздържат от теглене на заеми. Общо мнение е, че бързите кредити определено не са решение на дълготрайни финансови проблеми и тегленето на бърз кредит до 500 лева в такъв момент може само да затрудни нещата.

От тези правила губят и фирмите кредитори, и потребителите. От една страна фирмите губят потенциални клиенти, а от друга страна клиентите остават без заем. Зад привидно неприятната ситуация обаче, много професионалисти твърдят, че отказът от бърз кредит на безработен човек всъщност спестява грижи и на двете страни.

В краткосрочен план това може и да ви затрудни и дори да не можете да платите някоя от битовите си сметки, но погледнато в перспектива, всичко всъщност си е много добре, защото ще ви бъде спестена отговорността да изплащате кредит, който нямате възможност да погасявате.