Какво ако не успяваме да изплащаме бързия си кредит

Броят на хората, които са теглили бърз кредит непрекъснато нараства. Днес на практика почти половината от заемите, които се теглят са в категорията бърз кредит, макар е като размер техният дял е значително по-скромен от този на други видове заеми.

За съжаление, с бързото нарастване на популярност на този вид кредити, успоредно нараства и процента на хората, които по една или друга причина не могат да ги погасяват.

Ето защо е много добре да знаете как да постъпите ако се случи така, че да не можете да изплащате бързия си кредит. Тук искам да направя една вметка и да кажа, че не погасяването на заем може да бъде по наистина независещи от вас обстоятелства. Това може да ви се случи ако например загубите работата си или в други подобни ситуации. При всички случаи обаче, ако това ви се случи трябва да запазите хладнокръвие и да действате разумно.

В повечето случаи ситуацията е такава, че е грешно да се каже, че не можете да изплащате бързия си кредит. По-правилно е да се каже, че не можете да го изплащате в настоящия му вид. При това обаче трябва да се знае, че има много начини да облекчите положението, в което се намирате.

Какво да правим ако не можем да изплащаме кредита си?

Основното, за което трябва да сте готови, е да бъдете откровени с фирмата, която ви е кредитирала. Най-лошото от всичко е да се криете и да не погасявате вноските си – никога не го правете. Ако имате проблем незабавно се свържете с фирмата и ясно обяснете какво е положението ви. Заедно със служителите ще намерите решение на проблема и ще се справите с тази ситуация.

Един от най-популярните начини за справяне с проблема е да преструктурирате своите задължения. Така например, ако изтеглите заем в размер на 300 лева и внезапно финансите ви изпаднат в криза по някаква причина, можете да се свържете с фирмата кредитор и да поискате друга система за погасяване.

Възможно е да сте изтеглили заема за срок от 1 месец и да сте поискали да го погасите на една вноска. След това обаче можете да го предоговорите например за срок от 3 месеца и на седмични вноски. Така може и заема да се оскъпи малко, но ще се измъкнете от затруднената ситуация. Опита показва, че повечето хора се справят лесно ако постъпят така.

Друго решение е да рефинансирате задълженията си. Това може да ви позволи да изтеглите нов заем за да погасите първия, като по този начин е възможно да се получи известно оскъпяване, но в напрегната ситуация и това е вариант да се справите с положението.

Помислете предварително

Повечето специалисти в областта на бързото кредитиране споделят, че ако човек помисли добре преди да изтегли бъз кредит, той може лесно да предусети подобна ситуация и да я избегне. Обикновено положението с финансите се влошава постепенно, а не от днес за утре, така че човек може да се замисли ида стигне до извода.

Ако анализираме финансовото си положение можем да се досетим сами, че няма да можем да изплащаме бързия си кредит. Това може да се разбере в зависимост от характера на финансовите ни затруднения. Ако те са временни, тогава няма проблем, но ако страдате от липса на пари перманентно, тогава това е лош сигнал.

Понякога финансовите проблеми могат да се решат с кредит, но бързите кредити не са от този тип заеми, които могат да помогнат в такава ситуация. Съществуват някои форми на кредити, които са специално създадени за нуждите на бизнеса и могат да ви помогнат да решите проблемите си за постоянно. Това разбира се ако имате добра бизнес идея.

Не бавете вноски

Ако сте изтеглили бърз кредит, много е важно да го погасявате в уречените срокове. Ако ли не, рискувате сумата значително да се увеличи. Разбира се, лихвите не могат да летят до безкрай, защото има законодателни пречки пред това, но все пак сумата може значително да се увеличи и да направи погасяването още по-трудно. Дори и ако забавите сумата с един ден, върху нея започва да се начислява лихва, която от една до друга фирма може значително да варира.

Има ли фирми, на които липсва гъвкавост?

За съжаление, съществуват фирми за бързи кредити, на които значително им липсва гъвкавост и самите те не знаят как да постъпят. Ако не можете да изплащате бързия си кредит все пак, настоявайте те да ви предложат идея как да постъпите, защото понякога има специфични особености във фирмената политика.